- کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان

- سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی

- همايش بين المللي معماري، عمران و شهرسازي در هزاره سوم

- دومين همايش ملي، عمران و توسعه نوين شهري