- کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان

- سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی

- فراخوان مسابقه دو مرحله ای طراحی معماری و طراحی شهری مرکز اج